RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Dane statystyczne

Ministerstwo Sprawiedliwości Statystyki Krajowe

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Sprawozdania statystyczne za rok 2015:

Sprawozdania statystyczne za pierwsze półrocze 2016 roku:

Sprawozdania statystyczne za rok 2016:

Sprawozdania statystyczne za pierwsze półrocze 2017 roku:

Sprawozdania statystyczne za rok 2017:

Sprawozdania statystyczne za pierwsze półrocze 2018 roku:

Sprawozdania statystyczne za rok 2018:

Sprawozdania statystyczne za pierwsze półrocze 2019 roku:

Sprawozdania statystyczne za rok 2019:

MS-Kom 23 SPRAWOZDANIE z czynności komornika za 2019 rok
MS-S1 SPRAWOZDANIE w sparawch cywilnych za 2019 rok
MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2019 rok
MS-S6 SPRAWOZDANIE w sparawch osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2019 rok
MS-S7 SPRAWOZDANIE z orzecznictwa w spawach o wykroczenia za 2019 rok
MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2019 rok
MS-S16/S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2019 rok
MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2019 rok
MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za 2019 rokOpublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 15.01.2020
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 15.01.2020
Dokument oglądany razy: 3 852