RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Karty usług i wzory pism MS - Wydział rodziny i nieletnich

Od 1 stycznia 2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wdrożyło w sądach powszechnych Standardy Obsługi Interesantów, zgodnie z którymi wprowadzono karty usług i wzory pism.
Pełna informacja o wdrożonych standardach znajduje się w poniższym linku: https://wsoi.ms.gov.pl/ .

Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów

Katalog usług sądów rejonowych - (pdf)

Karty usług uzupełniających dla interesantów świadczone w sądach rejonowych

Sprawy rodzinne i nieletnich

61/K/UU/SR - INFORMACJA O OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNYM

(pdf) , (doc)

62/K/UU/SR - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PODWYŻSZENIA ALIMENTÓW

(pdf) , (doc)

63/K/UU/SR - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA ALIMENTÓW

(pdf) , (doc)

64/K/UU/SR - INFORMACJA O WYGAŚNIĘCIU OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

(pdf) , (doc)

65/K/UU/SR - INFORMACJA O POZBAWIENIU LUB OGRANICZENIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ

(pdf) , (doc)

66/K/UU/SR - INFORMACJA O ZEZWOLENIU NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM DZIECKA

(pdf) , (doc)

67/K/UU/SR - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU W ISTOTNYCH SPRAWACH MAŁOLETNIEGO (NP. ZGODA NA WYDANIE PASZPORTU)

(pdf) , (doc)

68/K/UU/SR - INFORMACJA O UREGULOWANIU KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

(pdf) , (doc)

69/K/UU/SR - INFORMACJA O USTALENIU OJCOSTWA

(pdf) , (doc)

70/K/UU/SR - INFORMACJA O ZAPRZECZENIU OJCOSTWA

(pdf) , (doc)

71/K/UU/SR - INFORMACJA O USTANOWIENIU ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

(pdf) , (doc)

72/K/UU/SR - INFORMACJA O PRZYWRÓCENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

(pdf) , (doc)

73/K/UU/SR - INFORMACJA O ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO Z CUDZOZIEMCEM

(pdf) , (doc)

74/K/UU/SR - INFORMACJA O ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ MAŁOLETNIĄ POWYŻEJ LAT 16

(pdf) , (doc)Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 23.03.2021
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 17.03.2021
Dokument oglądany razy: 3 472