RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 08.04.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Wydziały

I Wydział Cywilny

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Małgorzata Miernik
tel. (22) 782 35 07

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - Krzysztof Stępniewski

Kierownik sekretariatu - Tomasz Surmański, pok. 234
tel. (22) 782 35 07, fax (22) 782 35 09

Sędziowe:

Krzysztof Stępniewski

Agnieszka Bogucka

Małgorzata Miernik

Monika Michaluk-Mazurek

Joanna Malińska

Asesorzy sądowi:

Agnieszka Chłopik

Natalia Maksanty-Grekowicz

e-mail: cywilny@legionowo.sr.gov.pl

BIURO OBSŁUGI INTERSESANTÓW ORAZ CZYTELNIA AKT  WYDZIAŁU CYWILNEGO, pok. 119B  (parter),    tel.(22) 782 35 00 

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 9.00 do 18.00
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30


II Wydział Karny

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia w pierwszej instancji, spraw o wykroczenia skarbowe dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Grzegorz Woźniak
tel. (22) 782 35 25

Kierownik sekretariatu - Zenon Aleksa., pok. 205
tel.  (22) 782 35 25, fax. (22) 782 35 29

Sekretariat - pok. 204,  tel. (22) 782 35 20

Sekretariat wykroczenia - pok. 202tel. (22) 782 35 30

Sędziowie:

Grzegorz Woźniak

Tomasz Kosiński

Urszula Salwin-Kowalczyk

Anna Szeląg

Monika Zmysłowska-Sołowiej

Barbara Świć

e-mail: karny@legionowo.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 9.00 do 18.00
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30

Sposób organizacji oraz regulamin czytelni akt II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Legionowie

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego

Kierownik sekcji - Anna Szeląg

Kierownik sekretariatu sekcji - Aldona Siwek , pok. 111
tel.  (22) 782 35 40 , fax. (22) 782 35 45

e-mail: sekcja@legionowo.sr.gov.pl

Sekretariat sekcji - należności, pok. 113
tel. (22) 782 35 42


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Dorota Hańczyc-Górska
tel. (22) 782 35 64

Kierownik sekretariatu - Joanna Król , pok.214
tel. (22) 782 35 64, fax (22) 782 35 66 

Sędziowie:

Dorota Hańczyc-Górska

Anna Jasińska

Danuta Rzeczkowska

e-mail: rodzinny@legionowo.sr.gov.pl

BIURO OBSŁUGI INTERSESANTÓW ORAZ CZYTELNIA AKT  WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH , pok. 119B (parter), tel.(22) 782 35 63 , (22) 782 35 60

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 9.00 do 18.00
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30


IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Do zakresu działania IV Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodnicząca Wydziału - st. referendarz sądowy  Edyta Łuczak-Stępniewska
tel. (22) 782 35 84

Kierownik sekretariatu - Monika Wojciechowska, pok.122
tel. (22) 782 35 84, fax (22) 782 35 87

e-mail: kw@legionowo.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 9.00 do 18.00
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30

Przerwa w godzinach 12.00 - 12.20

Odpisy z ksiąg wieczystych wydawane są w pok. 123 w godzinach:
► poniedziałek od 9.00 do 16.00
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30

Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych, pok. 101, tel. (22) 782 35 81

Archiwum czynne jest w godzinach:
► poniedziałek od 9.00 do 18.00
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30

 

 

 Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 08.04.2021
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 08.04.2021
Dokument oglądany razy: 177 306