RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Kuratorzy

Sąd Rejonowy w Legionowie
ul. Sobieskiego 47
05 - 118 Legionowo

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

wykonujący orzeczenia w sprawach karnych.

e-mail: 2zkss@legionowo.sr.gov.pl 

Kierownik Zespołu - Agnieszka Małysz, pok. 222
tel.  22 782 35 31


Dyżury kuratorów.
L.p Nazwisko i Imię / e-mail Dni dyżurów Nr pokoju Nr telefonu
1

Agnieszka Małysz

agnieszka.malysz@legionowo.sr.gov.pl

Wtorek: 

8.30 - 15.30

Czwartek: 

8.30 - 15.30

Piątek:  

8.30 - 15.30

222

782 35 31

782 35 32

2

Karolina Boniecka

karolina.boniecka@legionowo.sr.gov.pl

Wtorek:

8.30 - 15.30

Środa:  

8.30 - 15.30

222

782 35 31

782 35 32

3

Magdalena Gontarek

magdalena.gontarek@legionowo.sr.gov.pl

Poniedziałek:

8.00 - 15.00

Czwartek: 

8.00 - 15.00

pom. 2

782 35 31

782 35 52

4

Jolanta Kosiorek

jolanta.kosiorek@legionowo.sr.gov.pl

Poniedziałek:  

8.00 - 14.00

Czwartek: 

8.00 - 14.00

222

782 35 31

782 35 33

5

Monika Łączyńska-Frączyk

monika.laczynska-fraczyk@legionowo.sr.gov.pl

Poniedziałek: 

8.00 - 15.00

Czwartek: 

8.00 - 15.00

pom. 2

782 35 31

782 35 52

6

Jagienka Machnio

jagienka.machnio@legionowo.sr.gov.pl

Środa:

9.00 - 16.00

Piątek:

9.00 - 16.00

222

782 35 31

782 35 32

7

Klaudia Piotrowska

klaudia.piotrowska@legionowo.sr.gov.pl

Środa:

8.00-15.00

Piątek:

8.00-15.00

222

782 35 31

782 35 33

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

  2. Karta czynności dozoru

  3. Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru

  4. Wniosek skazanego o udzielenie zezwolenia na SDE

  5. Harmonogram

  6. Oświadczenie osób pełnoletnich

  7. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie - Systemu Dozoru ElektronicznegoSąd Rejonowy w Legionowie
ul. Sobieskiego 47
05 - 118 Legionowo

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Kierownik Zespołu - Danuta Cieślik, pok. 212
tel. 22 782 35 79

e-mail: d.cieslik@legionowo.sr.gov.pl

Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przyjmuje interesantów w  każdy wtorek w godzinach 10.00 - 12.00.

Dyżury kuratorów.
L.p Nazwisko i imię Dni dyżurów Nr pokoju Nr telefonu
1

Danuta Cieślik

danuta.cieslik@legionowo.sr.gov.pl

wtorek, środa, piątek

9:00-16:00

212 782 35 69
2

Małgorzata Pepławska

malgorzata.peplawska@legionowo.sr.gov.pl

wtorek, czwartek

8.30 -15.30

212 782 35 69
3

Anna Ostrowska

anna.ostrowska@legionowo.sr.gov.pl

wtorek, piątek 

8.30 - 15.30

211 782 35 68
4

Artur Miętek

artur.mietek@legionowo.sr.gov.pl

poniedziałek, środa  

8:00-15:00

212 782 35 69
5

Roman Kulma

roman.kulma@legionowo.sr.gov.pl

wtorek, środa

8.00-15.00

212 782 35 69
6

Rafał Majkut

rafal.majkut@legionowo.sr.gov.pl

poniedziałek, czwartek

9.00-16.00

211 782 35 68

  1. Procedury naboru kandydatów na kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie

  2. Karta czynności nadzoruOpublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 06.05.2022
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 06.05.2022
Dokument oglądany razy: 31 626