RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Antymobbing

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2017 roku został powołany Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 162 ze zm.) jako organ pomocniczy przy Ministrze Sprawiedliwości. Zadaniem Zespołu jest opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i zjawiskom mobbingu w sądach powszechnych.

Problemy związane z występowaniem zjawiska mobbingu w sądzie można zgłaszać na adres: antymobbing@ms.gov.pl

Wewnętrzną Politykę przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i zachowaniom niepożądanym   określającą zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Sądzie Rejonowym w Legionowie wprowadzono Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie nr 26/22 z dnia 16 marca 2022 roku.Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 01.06.2022
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 01.06.2022
Dokument oglądany razy: 160