RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Komornicy

WZORY I FORMULARZE

Komornicy


Serwis Samorządu Komorniczego

www.komornik.pl


KANCELARIE KOMORNICZE PRZY SĄDZIE REJONOWYM W  LEGIONOWIE

.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Artur Bochiński Kancelaria Komornicza nr I w Legionowie

kontakt

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 14:00 do17:00 oraz w
czwartki od 9:30 do 12:00


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Witold Drobiecki Kancelaria Komornicza nr II w Legionowie

http://komornik-legionowo.pl/

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00

Informacja z dnia 9 lipca 2021 roku

W związku z art. 8 ust. 9 u.k.s. uprzejmie informuję, że w tutejszej kancelarii zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Janusz Łukasz Gągolewski Zastępca Łukasz Krystek Kancelaria Komornicza nr III w Legionowie

ul. Władysława Reymonta 6 B, II piętro, 05-120 Legionowo

http://legionowokomornik.pl/

KANCELARIA W LIKWIDACJI

Intersesanci przyjmowani są we wtorki  w godzinach od 12.00 do 16.00

Stosownie do treści art. 51 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2021.850 t.j. z dnia 2021.05.05) do czasu powołania nowego komornika na zwolnione stnowisko kurator kancelarii prowadzi jedynie postępowania w sprawach niezakończonych oraz sprawach przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Łukasz Krystek Kancelaria Komornicza nr IV w Legionowie

www.legionowo-komornik.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 9.00 do 12.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Łukasz Krystek, Kancelaria Komornicza nr IV w Legionowie stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm. dalej uks) zawiadamia, że w całym 2022 roku tut. organ jest uprawniony do przyjmowania spraw egzekucyjnych z wyboru wierzyciela wobec spełnienia przesłanki wynikającej z  art. 10 ust. 4 pkt 1 in fine.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie

www.komornikturski.pl/

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00

Informacja:

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski uprzejmie informuje o planowanym zamknięciu kancelarii w dniu 17 czerwca 2022 roku. Dzień powyższy został odpracowany 23 kwietnia 2022 roku.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek Kancelaria Komornicza nr VI w Legionowie

www.komorniklegionowo.pl

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 15.00


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Magdalena Kalicka-Rutkowska Kancelaria Komornicza nr VII w Legionowie

Adres:

ul. Wyspiańskiego 1 lok. B, 05-120 Legionowo

Kontakt:

tel. 22 897-58-56

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek : 8.00-16.00

Interesanci przyjmowani są w środy w godzinach od 9.00 do 17.00Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 14.06.2022
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 14.06.2022
Dokument oglądany razy: 19 075