RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 20.12.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Wydziały

I Wydział Cywilny

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Krzysztof Stępniewski
tel. (22) 784 94 31 wew.433

Kierownik sekretariatu - Grzegorz Nalewajek, pok. 234
tel. (22) 784 94 31, fax (22) 774 46 49

PUNKT PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW ORAZ CZYTELNIA AKT WYDZIAŁU CYWILNEGO, pok. 119B  (parter),    tel.(22) 784 94 34

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.


II Wydział Karny

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia w pierwszej instancji, spraw o wykroczenia skarbowe dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Anna Maria Zawadka
tel. (22) 767 22 22 wew. 221

Kierownik sekretariatu - Barbara Oktaba, pok. 205
tel. fax (22) 767 22 22, tel. (22) 784 62 82 w. 228

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego

Kierownik sekcji - Grzegorz Woźniak

p.o. Kierownika sekretariatu sekcji - Wioletta Murza , pok. 111
tel. (22) 767 22 24


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Dorota Hańczyc-Górska
tel. (22) 767 22 16 w. 219

Kierownik sekretariatu - Marzenna Wójcik, pok.214
tel. (22) 767 22 16, fax (22) 766 16 93 

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Sekcja Wykonawcza III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Kierownik sekretariatu sekcji - Elżbieta Ziółek
tel. (22) 766 16 92


IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Do zakresu działania IV Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodnicząca Wydziału - Edyta Łuczak-Stępniewska
tel. (22) 767 25 46 w.547

Kierownik sekretariatu - Bożena Drzazgowska, pok.103
tel. (22) 767 25 46, fax (22) 784 66 13 w.551


Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Przerwa w godzinach 11.00 - 11.15.

Odpisy z ksiąg wieczystych wydawane są w pok. 121B w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 14.30,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Archiwum pok. 105 czynne jest w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

 

 

 Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 20.12.2012
Podpisał: Katarzyna Barcińska
Dokument z dnia: 02.04.2010
Dokument oglądany razy: 38 730