RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 19.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Wydziały

I Wydział Cywilny

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Krzysztof Stępniewski
tel. (22) 784 94 31 wew.433

Kierownik sekretariatu - Tomasz Surmański, pok. 234
tel. (22) 784 94 31, fax (22) 774 46 49

Sędziowe:

Agnieszka Bogucka

Małgorzata Miernik

Natalia Piasta Serafin

Piotr Rempoła

e-mail: cywilny@legionowo.sr.gov.pl

PUNKT PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW ORAZ CZYTELNIA AKT  WYDZIAŁU CYWILNEGO, pok. 119B  (parter),    tel.(22) 784 94 34

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.


II Wydział Karny

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia w pierwszej instancji, spraw o wykroczenia skarbowe dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Anna Maria Zawadka
tel. (22) 767 22 22 wew. 221

Kierownik sekretariatu - Barbara Oktaba, pok. 205
tel. \ fax (22) 767 22 22, tel. (22) 784 62 82 w. 228

Sędziowie:

Tomasz Kosiński

Urszula Salwin-Kowalczyk

Anna Szeląg

Monika Zmysłowska-Sołowiej

Włodzimierz Szyszkowski

e-mail: karny@legionowo.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego

Kierownik sekcji - Grzegorz Woźniak

Kierownik sekretariatu sekcji - Wioletta Murza , pok. 111
tel. \ fax (22) 767 22 24


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających, psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodniczący Wydziału - Dorota Hańczyc-Górska
tel. (22) 767 22 16 w. 219

Kierownik sekretariatu - Małgorzata Surmańska, pok.214
tel. (22) 767 22 16, fax (22) 766 16 93 

Sędziowie:

Barbara Świć

Danrzuta Rzeczkowska

e-mail: rodzinny@legionowo.sr.gov.pl

PUNKT PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW ORAZ CZYTELNIA AKT  WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH , pok. 119B (parter), tel.(22) 784 94 34

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Sekcja Wykonawcza III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Kierownik sekretariatu sekcji - Elżbieta Ziółek
tel. (22) 766 16 92


IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Do zakresu działania IV Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości tego Sądu.

Przewodnicząca Wydziału - Edyta Łuczak-Stępniewska
tel. (22) 767 25 46 w.547

Kierownik sekretariatu - Bożena Drzazgowska, pok.103
tel. (22) 767 25 46, fax (22) 784 66 13 w.551

e-mail: kw@legionowo.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Przerwa w godzinach 11.00 - 11.15.

Odpisy z ksiąg wieczystych wydawane są w pok. 121B w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 16.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Archiwum pok. 101 czynne jest w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

 

 

 Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 19.03.2014
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 19.03.2014
Dokument oglądany razy: 60 518