RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 01.04.2016 z powodu:
Dezaktualizacja.

Nabór kandydatów na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Legionowie

05.01.2016


Nabór kandydatów na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Legionowie
do dnia 29 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie ogłasza nabór kandydatów na
- kuratorów społecznych w Sądzie Rejonowym w Legionowie – pion rodzinny.

Dokumenty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (pokój 212, 213), w godzinach: 9:00 – 15:00 lub przesyłać drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Legionowie z zaznaczeniem nabór na kuratora społecznego. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Sądu/ .

W związku z art. 84.1 ustawy o kuratorach sądowych do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołana osoba która:
1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. Jest nieskazitelnego charakteru;
3. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia funkcji kuratora;
4. Posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej lub ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 05.01.2016

Dokument oglądany razy: 4228
« inne aktualności