RSS
www.bip.gov.pl
SR w Legionowie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesantów jest miejscem obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Legionowie I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
  

Za obsługę interesantów II Wydziału Karnego i IV Wydziału Ksiąg Wieczystych tymczasowo odpowiadają kierownicy sekretariatów tych wydziałów ( do czasu uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej pozwalającej na obsługę interesantów wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie.
  

W ramach BOI wyodrębnione zostają następujące obszary mieszczące się na parterze budynku:

► Biuro Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wraz z czytelnią akt

► Biuro Podawcze
  

Funkcjonowanie BOI Sądu Rejonowego w Legionowie określa Regulamin Biura Obsługi Interesanta stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie nr 50/2018 z dnia 2 marca 2018 roku.
  

Biuro Obsługi Interesanta jest czynne:

► w poniedziałek od 9.00 do 18.00

► od wtorku do piątku od 8.30 do 15.30


  

INFORMACJE O AKTUALNYM STANIE SPRAW MOŻNA UZYSKAĆ LOGUJĄC SIĘ DO PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW APELACJI WARSZAWSKIEJ

Składanie pism w wersji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej, co jest szczególnie istotne w przypadku wnoszenia środków odwoławczych w zakresie obliczania terminów.Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 20.12.2019
Podpisał: Sylwia Fietko
Dokument z dnia: 20.12.2019
Dokument oglądany razy: 60 350