RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Legionowie


ul. Sobieskiego 47
05-118 Legionowo

NIP 536-149-67-23


.

UWAGA!

Informujemy, że od 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku ulegają zmianie godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Legionowie.

Sąd czynny jest w godzinach:

► poniedziałek od 8.00 do 18.00   (zawieszone od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r.)
► poniedziałek od 7.00 do 18.00   (obowiązujące od 27.06.2016 do 31.08.2016 r.)

► wtorek - piątek od 8.00 do 16.00  (zawieszone od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r.)
► wtorek - piątek od 7.00 do 15.00   (obowiązujące od 27.06.2016 do 31.08.2016 r.)

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00      

► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30  (zawieszone od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r.)
► wtorek - piątek od 7.30 do 14.30  (obowiązujące od 27.06.2016 do 31.08.2016 r.)

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 103, czynne w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00 

► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30    (zawieszone od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r.)
► wtorek - piątek od 7.30 do 14.30    (obowiązujące od 27.06.2016 do 31.08.2016 r.)

Przerwa od 11.00 do 11.15

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 16.45
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00

► wtorek - piątek od 7.00 do 15.00   (zawieszone od 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r.)
► wtorek - piątek od 7.30 do 14.30   (obowiązujące od 27.06.2016 do 31.08.2016 r.)

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu. Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

--------------------------------------------------------------------------------

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie

24 1130 1017 0020 1191 1390 0001    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

48 1130 1017 0021 1001 9890 0004    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

BGK I Oddział w Warszawie

94 1130 1017 0020 1191 1390 0002    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

21 1130 1017 0021 1001 9890 0005    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK I Oddział w Warszawie

67 1130 1017 0020 1191 1390 0003    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

05 1130 1017 0021 1001 9890 0002    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK I Oddział w Warszawie

40 1130 1017 0020 1191 1390 0004    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

75 1130 1017 0021 1001 9890 0003    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK I Oddział w Warszawie

13 1130 1017 0020 1191 1390 0005    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

32 1130 1017 0021 1001 9890 0001    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 


Aktualności

Zmiana godzin urzedowania Sądu Rejonowego w Legionowie

17.06.2016

Informujemy, że od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku ulegają zmianie godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Legionowie.

Godziny Urzędowania Sądu Rejonowego w Legionowie:
poniedziałek: 7.00 - 18.00
wtorek – piątek: 7.00 - 15.00

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
poniedziałek: 9.00 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 14.30

Biuro Podawcze, pok. Nr 121, czynne w godzinach:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
wtorek – piątek: 7.30 do 14.30

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. Nr 103, czynne w godzinach:
Poniedziałek: 9.00 - 18.00
wtorek – piątek: 7.30 do 14.30

Kasa Sądu czynna w godzinach:
Poniedziałek: 10.00 - 16.45
wtorek – piątek: 8.30 do 14.30

Darmowa pomoc prawna

18.12.2015

W związku z uruchomieniem ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej informujemy,  że od początku 2016 roku pod adresem http:\\darmowapomocprawna.ms.gov.pl zostaje uruchomiona specjalna strona związana z powyższymi zagadnieniami.

Darmowe Porady Prawne w Urzędzie Miasta Legionowo

03.09.2015

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Legionowo a Kalinowski Wojciński Korzybski Kancelarią Radców Prawnych sp.j., mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu”. Spotkania odbywać się będą w budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, sala 3.11, w każdy czwartek w godzinach 16:00 – 18:00. W celu ustalenia godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem tel. (22) 652 31 15.Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 17.06.2016
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 17.06.2016
Dokument oglądany razy: 583 442