RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Legionowie


ul. Sobieskiego 47
05-118 Legionowo

NIP 536-149-67-23


UWAGA!

Informujemy, że od 26 czerwca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku ulegają zmianie godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Legionowie.

Sąd czynny jest w godzinach:

► poniedziałek od 8.00 do 18.00 (zawieszone od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)
► poniedziałek od 7.00 do 18.00 (obowiązujące od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)

► wtorek - piątek od 8.00 do 16.00 (zawieszone od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)
► wtorek - piątek od 7.00 do 15.00 (obowiązujące od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00

► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30 (zawieszone od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)
► wtorek - piątek od 7.30 do 14.30 (obowiązujące od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 103, czynne w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00

► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30 (zawieszone od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)
► wtorek - piątek od 7.30 do 14.30 (obowiązujące od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)

Przerwa od 12.00 do 12.15

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 16.45
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00

► wtorek - piątek od 7.00 do 15.00 (zawieszone od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)
► wtorek - piątek od 7.30 do 14.30 (obowiązujące od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu. Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

--------------------------------------------------------------------------------

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie


48 1130 1017 0021 1001 9890 0004    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

BGK I Oddział w Warszawie


21 1130 1017 0021 1001 9890 0005    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0021 1001 9890 0002    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK I Oddział w Warszawie


75 1130 1017 0021 1001 9890 0003    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK I Oddział w Warszawie

32 1130 1017 0021 1001 9890 0001    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 


Aktualności

Dodatkowe dni wolne dla pracowników Sądu Rejonowego w Legionowie

11.04.2017

Informujemy, że 2 maja 2017 r. (wtorek), 16 czerwca 2017 r. (czwartek) oraz 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Legionowie. W tych dniach Sąd jest nieczynny.
Informujemy również, że 2 maja 2017 (wtorek) i 16 czerwca 2017 (czwartek) zostaną odpracowane w sobotę, odpowiednio: 13 maja 2017 r. i 3 czerwca 2017 r. Powyższą kwestię reguluje zarządzenie Prezesa i Dyrektora SR z dnia 6 lutego 2017 roku o numerze 34/17.

Dyżury kuratora w ramach Dnia Ofiar Przestepstw

20.02.2017

Informujemy, że w ramach  Dnia Ofiar Przestępstw kuratorzy II  Zespołu Kuratorskiej Slużby
Sądowej tutejszego Sądu (pok. 222) będą pełnili dyżury. Dyżur będzie pełniony w godzinach: 9.00-15.00. Jako osobę dyżurującą wskazuje się Panią Kurator Jagienkę Machnio.

Zmiana godziny pracy Sądu w okresie wakacyjnym

27.01.2017

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 29/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie ulegają zmianie w okresie wakacyjnym godziny pracy Sądu.

Treść zarządzenia 29/17Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 06.06.2017
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 06.06.2017
Dokument oglądany razy: 715 242